Geďnspireerd door het van Gend&Loos terrein te Tilburg heeft de groep Spoorloos een gebiedsontwikkelingsspel ontworpen. Meer over dit voorbeeld van 'serious gaming' en andere initiatieven van de Spoorloos groep zijn te vinden op de website www.spoorloosspel.nl

gebiedsontwikkeling architectuur stedebouw gamification

SpoorLoos - studie naar invulling van het voormalige van Gend & Loos terrein in de spoorzone. Gebiedsontwikkeling 3.0. De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met Frank van Winden, Anneke Vervoort en Ingmar Bisschop.
“Niet alles dat telt kan geteld worden en niet alles dat geteld kan worden, telt”, aldus Albert Einstein.
Dit geldt ook voor de voormalige NS werkplaats in Tilburg. Wie zegt dat in deze tijd volbouwen meer rendement oplevert dan een groot stadspark....? Kijk voor meer informatie over het plan op T-green.nl
Herbestemming drukkerij Flach te Sneek en de bijbehorende percelen.