Joris Verhoeven Architectuur viert zijn eerste lustrum ! Zie elders op deze website voor meer informatie.