Passief kluswoningen

Tijden zijn veranderd. Een project bouwen en daarna verkopen is niet meer vanzelfsprekend. Een koper wil meer zelf bepalen. De kracht van een ontwikkeling zit hem in het drukken van kosten door herhaling en bouwsysteem; het moeilijkste voor de particulier, de ruwbouw, uit handen te nemen. De volgorde van woningen en appartementen in ons bouwsysteem wordt bepaald door de volgorde van aanmelding. Komen er eerst 1 winkelier en 5 opdrachtgevers die een appartement willen, dan staat deze op de hoek. Komt eerst een klant voor een woonhuis, dan begint de straat daarmee. Zo wordt in de tijd het straatbeeld ingevuld.

Er is een standaard ontwikkeld voor zowel woningen als appartementen. De toegangszone is maatvast. De huid en gevelopeningen daarin zijn door de klant zelf te bepalen en zo dus ook de individuele uitstraling van de woning. Deze is daarin geheel vrij! Gemaakte beeldimpressies zijn een voorbeeld van één mogelijkheid. De tussenzones zijn variabel in breedte. Vanwege het passief bouwen is de uitstraling hiervan een vast gegeven. Dit zorgt tevens voor een eenheid in het uiteindelijke straatbeeld. Het vormt de ruggengraat van het plan. Door de aaneengesloten bebouwing zal het blok een geluidsscherm vormen voor de wijk er achter.

Kluswoning – Afhankelijk van budget en ruimtelijke wensen van de opdrachtgever is de breedte van de woning te bepalen. De koper van een appartement bepaalt dit samen met zijn mede blokbewoners. De woningen worden daarna casco opgeleverd, de vloeren vrij overspannen. De gewenste inbouw regelt de koper zelf.

Passief en duurzaam bouwen is een logische keus. Zeker in door geluid belaste locaties en met een toekomst waarin woonlasten voor een groot gedeelte bepaald gaan worden door energiekosten. De extra kosten voor deze relatief betaalbare voorzieningen zijn bij enkele groene banken mee te financieren. Door stevig isoleren van de woning houd je geluid buiten en warmte of koelte binnen. Tevens heerst er altijd een gezond binnenklimaat vanwege constante ventilatie met voorverwarming en warmteterugwinning. De zonoriëntatie helpt op deze plek mee. Alle voorgevels liggen aan de zuidzijde.

Ontwerp in samenwerking met Leon de Ruiter